CHP kurultayında sonuç bildirgesi: ‘Demokratik ve laik bir sistemi kuracağız’

Ankara Spor Salonu’nda yapılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda hazırlanan sonuç bildirgesi, delegelerin onayına sunuldu.

Delege oylarıyla kabul edilen bildirgeyi, Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre okudu. Sonuç bildirgesinde, 38. Kurultay tarafından belirlenen hedefler 10 maddede sıralandı.

“İNSAN HAKLARININ GARANTİ ALTINA ALINDIĞI…”

Bildirgede öne çıkan hedefler şöyle:

“Hukuk güvenliğini sağlayarak vatandaşın alınan kararlara itimat ettiği ve adaletin sağlanmasından başka hiçbir amacı bulunmayan hakim ve savcıların olduğu bir Türkiye’yi kuracağız. İnsan haklarının garanti altına alındığı, şiddetin her biçimine karşı çıkılan ve asla tolerans gösterilmeyen, başta terör olmak üzere uyuşturucu, çeteleşme ve organize suçlar ile yoğun bir şekilde mücadele eden bir devlet mekanizmasına ülkemizi kavuşturacağız. Ülkemizde güçler ayrılığı ilkesine dayanan, etkin ve hızlı kararlar alabilme kabiliyetine sahip, yasama organı güçlü, denge ve denetleme mekanizmaları etkili bir şekilde işleyen, demokratik ve laik bir sistemi kuracağız.

“EGEMENLİK BUGÜN NE YAZIK Kİ GASBEDİLMİŞTİR”

Türkiye’de egemenlik bugün ne yazık ki gasbedilmiştir ancak CHP’nin mücadelesiyle kayıtsız ve şartsız milletin olacaktır. Türkiye güçlendirilmiş eğitim sistemi ve özgür üniversiteleri ile gelişen yeni teknolojileri ve inovasyonları pasif bir şekilde takip ve taklit eden değil, bu yeni teknolojilerin hem sivil hem de askeri alanlarda gelişmesine katkı sağlayan bir ülke konumuna gelecektir.”

KADINA KARŞI ŞİDDET

CHP iktidarında ekonomik ve sosyal politikaların birincil önceliğinin her vatandaşın insan onuruna yaraşan işlerde çalışabilmesi ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi olduğu vurgulanan bildirgede, kadına karşı şiddetin son bulmasının CHP’nin başlıca hedefleri arasında bulunduğu kaydedildi.

KAÇAK GÖÇMEN VURGUSU

Milli güvenliğe, yaşam tarzına ve ekonomiye büyük zararlar veren, acımasız emek sömürüsünün öznesine dönüşen sığınmacıların ve kaçak göçmenlerin sebep olduğu sorunların insancıl, akılcı ve dünya standartlarında politikalarla çözüme kavuşturulacağına işaret edilen bildirgede, kente ve insana hizmeti önceleyen, demokratik katılım mekanizmalarını geliştirecek bir yerel yönetim modelinin oluşturulacağı belirtildi.

AB’YE ÜYELİK

Deprem ve afetlere karşı dirençli kentlerin oluşturulacağı aktarılan bildirgede, iklim kriziyle mücadelenin önemine vurgu yapıldı.

Bildirgede, CHP iktidarında, Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinin kesin bir şekilde takip edeceği, AB’ye üyelik için gerekli siyasi ve ekonomik kriterlerin gerçekleştireceğinin altı çizildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x